Atviri duomenys

Šiame  skyriuje skelbiami atviri  išduotų kelių transporto licencijų ir licencijų kopijų duomenys.

Atsižvelgiant į licencijų or jų kopijų išdavimo procesą bei licencijų stabdymo bei naikinimo procedūras, duomenys gali keistis, todėl jie skelbiami tik kartą per metus. Einamaisiais metais, ne anksčiau kaip kovo mėn., skelbiami praėjusių metų duomenys.

Atviri duomenys (licencijų statistika) čia