Naujienos

Atgal

Nuo 2015 m. liepos 1 d. savivaldybių vykdomosios institucijos gali naudotis elektronine paslauga, skirta atlikti joms priskirtas kelių transporto veiklos licencijavimo srities funkcijas

Nuo 2015 m. liepos 1 d. savivaldybių vykdomosios institucijos gali naudotis Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos „Vektra" (toliau – IS „Vektra") elektronine paslauga, skirta atlikti joms priskirtas kelių transporto veiklos licencijavimo srities funkcijas:

- tvarkyti savivaldybių licencijuojamų vežėjų, jiems išduotų licencijų ir licencijų kopijų duomenis ir šių dokumentų galiojimo būklę;

- tvarkyti informaciją apie savivaldybių licencijuotų vežėjų, vežėjo vadovų ir transporto vadybininkų reputaciją ir (ar) profesinę kompetenciją;

- formuoti ataskaitas ir duomenų išrankas apie savivaldybių licencijuotus vežėjus.

Tvarką, pagal kurią savivaldybių vykdomosios institucijos IS „Vektra" kaupia ir tvarko Lietuvos vežėjų duomenis, nustato Savivaldybių vykdomųjų institucijų naudojimosi Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacine sistema „Vektra" tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 2B-105 „Dėl Savivaldybių vykdomųjų institucijų naudojimosi Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacine sistema „Vektra" tvarkos aprašo patvirtinimo".